HOME

 

Publicaties

Publicaties | Projecten

 

Prof. dr. G.C.G.J. (Bert) van Roermund, emeritus-hoogleraar rechtsfilosofie aan de Tilburg University en lid van de Ledenraad van PAX Christi Nederland. Inleiding over de begrippen 'land' en 'staat'. Als een vluchteling zijn land ontvlucht, waar vlucht hij/zij dan eigenlijk voor? En wat verwacht hij/zij van een 'nieuw land'? Engels [PDF], Nederlands [via DeepL, PDF].

Ds. K. (Karin) van den Broeke, voormalig preses Protestantse Kerk (PKN), momenteel onder meer lid uitvoerend comité Wereldraad van Kerken, programmaleider Kerk in Actie en lid Provinciale Staten van Zeeland (CDA), Rol van de kerk in de oorlog in Oekraïne [PDF], 2022

Hanneke van Eijken is een van de stadsdichters van Utrecht. Ze publiceerde de bundels 'Kozijnen van Krijt' en 'Papieren veulens' (Uitgeverij Prometheus) die bekroond werden met o.a. de Lucy B en C.W. Van der Hoogtprijs. Hanneke van Eijken is gepromoveerd op Europees burgerschap. Zij is onderzoeker en docent Europees recht, is gespecialiseerd in migratierecht, EU burgerschap en grondrechten, Voor het fluiten [PDF], 2022

Drs. Hans Sakkers, hoofd Internationale Zaken gemeente Utrecht, Europadag [PDF], 2019

Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin, voormalig minister van Justitie, De talen van Europa [PDF], 2018

Drs. P (Peter) van Dalen, lid Europees Parlement (ChristenUnie), Europadag [PDF], 2018

Dr. G.A.M. (Ger) Groot, hij doceerde wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was hoogleraar 'Filosofie en literatuur' aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Voor een concreet Europa [PDF], 2017

Dr. Margriet Krijtenburg, zij promoveerde in 2012 op 'Schuman’s Europe - his frame of reference' aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2004 is ze docente Spaans en Personal Leadership & Core Principles of European integration en onderzoekster European Integration bij het European Studies Programme, Faculty of Manangement & Organisation van De Haagse Hogeschool, Schumans Europa [PDF], 2017

 

 

Alle rechten van de lezingen liggen bij de auteurs. Alle rechten voorbehouden.