HOME

 

Links

RK Aartsbisdom Utrecht
www.aartsbisdom.nl

Protestantse Gemeente Utrecht (PGU)
www.pgu.nu

Protestantse Kerk (PKN)
www.protestantsekerk.nl

May9
Dit is een initiatief van The Schuman Centre for European Studies, een van onze sponsoren.
www.may9.eu

The Schuman Centre for European Studies
The Schuman Centre for European Studies bevordert perspectieven over Europa’s verleden, heden en toekomst, door kursussen, evenement en publicaties, voor een 'gemeenschap van volkeren diep geworteld in de christelijke waarden van gelijkheid, vrijheid, solidariteit en vrede'.
www.schumancentre.eu

Europa Nu
Dit is een onafhankelijke bron van aan Europa gerelateerde activiteiten.
www.europa-nu.nl

Robert Schuman Foundation
www.robert-schuman.eu/en/robert-schuman-foundation

Conference of European Churches, Brussel
www.ceceurope.org

Nederlandse Raad van Kerken
www.raadvankerken.nl

Sallux
Sallux wisselt informatie en ideeën uit en stimuleert de verspreiding van nieuwe visies met een positieve kijk op de Europese maatschappij, op een manier die begrijpelijk en van belang is voor de burgers, al werkt Sallux ook graag met professionals.
www.sallux.eu

Universal Peace Federation (UPF)-Nederland
Universal Peace Federation (UPF)-Nederland, is een internationaal en interreligieus netwerk van individuen en organisaties, inclusief vertegenwoordigers van religies, regeringen, maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven, dat streeft naar het bereiken van wereldvrede.
www.upf.org |
www.upf-nederland.nl

In Vrijheid Verbonden
Het afscheidscadeau aan H.K.H. Prinses Beatrix waarin de christelijke, vrijzinnig-joodse, islamitische, hindoegemeente, boeddhisme en humanisten samenwerken.
www.invrijheidverbonden.nl

Stichting Christelijke filosofie
De Stichting Christelijke filosofie (SCF) wil een partner zijn voor iedereen met ethische en levensbeschouwelijke vragen rond wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele ontwikkelingen in een post-christelijke samenleving.
www.christelijkefilosofie.nl

Stichting Thomas More
Aan de hand van 2000 jaar denkgeschiedenis bevordert de Stichting Thomas More het gesprek over fundamentele levensvragen en dringende actuele kwesties. Iedereen met een open geest is welkom om deel te nemen. De gespreksstof bij Stichting Stichting Thomas More is principieel 'katholiek': 'alomvattend'.
www.thomasmore.nl

Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie
Het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) adviseert organisaties en bedrijven over de omgang met verschillen in cultuur. UPLR brengt collega’s, buurtgenoten, mensen met tegenstrijdige opvattingen met elkaar in contact en ondersteunt hen in de onderlinge contacten.
www.uplr.nl

Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken
www.ngiz.nl

Europees Parlement
www.europarl.europa.eu

ec.europa.eu

European Network on Religion & Belief
enorb.eu