HOME

 

Disclaimer

Copyright: © Comité Europadag Utrecht

Niets van de inhoud en het beeldmateriaal op deze website mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Comité Europadag Utrecht en, in voorkomende gevallen, de auteurs van de op de website geplaatste artikelen, foto's, ander beeldmateriaal en overige publicaties.

Hoewel het Comité Europadag Utrecht streeft naar uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze website, is het Comité Europadag Utrecht niet verantwoordelijk voor foute of achterhaalde informatie op deze website.

Het Comité Europadag Utrecht is ten allen tijde bevoegd zonder voorafgaande mededeling en opgave van redenen informatie, aankondigingen, beeldmateriaal, publicaties en alle overige zichtbare data op de website eenzijdig te wijzigen of te verwijderen.